TERMS


Autorendi üldtingimused

LEPING

 • Rendilepingule alla kirjutades kinnitab rentnik, et on lepingul toodud tingimustest ning allpool toodud üldtingimustest täielikult aru saanud ning nendega nõustunud
 • Rendilepingule alla kirjutades annab rentnik CBR autorendile õiguse säilitada ning töödelda lepingust tulenevaid isikuandmeid (sh. näiteks krediidivõimelisuse kontroll ning CBR autorendi varade füüsiline ja elektrooniline valve)
 • Rendilepingule alla kirjutades annab rentnik CBR autorendile õiguse debiteerida kõik lepingust tulenevad tasud ja lisatasud rentniku krediitkaardilt, deebetkaardilt ja/või maha arvata deposiidist

RENDIHINNAD

 • Rendihinnad on eurodes, sisaldavad käibemaksu, läbisõitu vastavalt valitud perioodile ja hinnagrupile, korraliste hoolduste, liiklus- ning kaskokindlustuse ning 24 tundi autoabi teenuse maksumust
 • Rendihinnad ei sisalda kütuse maksumust
 • Rendihinnad arvestatakse vastavalt rendiperioodile, st pikemale perioodile vastab soodsam päevahind ja vastupidi. Kui algselt kokku lepitud rendiperiood lüheneb, arvestatakse rendihinnad ümber vastavalt tegelikule rendiperioodile

VAJALIKUD DOKUMENDID

 • Sõiduki rentimisel tuleb esitada kehtiv juhiluba ja isikut tõendav dokument (st ID-kaart või pass) ning sobiv pangakaart (NB! Ei sobi Maestro kaardid)
 • Kui juhiluba on välja antud väljaspool Euroopa Liidu (EL) riike, võib lisaks juhiloale vajalik olla ka rahvusvaheline juhiluba (International Driving Permit)
 • Sõidukit võib juhtida vaid rendilepingule kantud isik, st rendileping kehtib volitusena
 • Lisatasu eest saab rendilepingule lisada täiendava(d) juhi(d)
 • Rendilepingule kantavad juhid peavad rendilepingu sõlmimisel olema vähemalt 21-aastased ning vähemalt 2-aastase sõidustaažiga

KINDLUSTUSED

 • Rendihinnad sisaldavad kohustusliku liikluskindlustuse maksumust
 • Rendihinnad sisaldavad kaskokindlustuse maksumust (rentniku omavastutus sõltuvalt sõidukist on 200 - 3000 €)
 • Sõiduki varguse puhul on rentniku omavastutus sõltuvalt sõidukist 2 500 - 20 000 €, tingimusel, et rentnik tagastab rendileandjale nii sõiduki võtmed kui ka dokumendid. Kui sõiduk on varastatud koos võtmete ja/või dokumentidega, on rentniku vastutus 100% sõiduki kindlustusväärtusest
 • Omavastutust rakendatakse iga kindlustusjuhtumi suhtes. Erinevate tegude või sündmuste tagajärjel tekkinud kahjud loetakse erinevateks kindlustusjuhtumiteks
 • Sõiduki rehvid ja veljed ei ole kindlustatud ning nende eest kannab rentnik täielikku materiaalset vastutust (näiteks rehvi või velje purunemine vms)
 • Sõiduki võtmed ja dokumendid ei ole kindlustatud ning nende eest kannab rentnik täielikku materiaalset vastutust (näiteks võtmete/dokumentide kadumine, hävimine vms)